Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl is een kleinschalige, gespecialiseerde welzijnsorganisatie binnen Stedelijk Onderwijs. We werken steeds samen met onderwijs, zo ondersteunen we schoolgaande kinderen van 2,5 tot 21 jaar met motorisch-meervoudige beperkingen en ernstig mentale beperkingen en/of een vermoeden van een beperking. In de praktijk stemmen we zorg, onderwijs en therapie op elkaar af om het kind ten volle te helpen ontplooien. Het multidisciplinair team zet iedere dag opnieuw haar expertise in voor het kind en werkt samen met de ouder vanuit één handelingsplan.