Welke ondersteuning mag je verwachten na de start?

Eenmaal je start bij ons als schoolleider sta je er niet alleen voor. We voorzien binnen Stedelijk Onderwijs een traject aanvangsbegeleiding om de nodige kennis en competenties te ontwikkelen die je nodig hebt in je nieuwe job. Gespreid over 3 schooljaren komen zowel wegwijs-, werk- als leerbegeleiding aan bod. Naast opleidingen kan je ook intekenen op individuele coaching.

We creëren een leernetwerk van startende leidinggevenden om kennis op te doen en informatie te delen. We vertrekken vanuit concrete vragen, maken praktische denkoefeningen, wisselen goede praktijken uit en vullen die aan met een minimum aan theorie. Ook de (meerdaagse) opleidingen rond leiderschap zijn ervaringsgericht: je gaat meteen aan de slag met de theoretische kaders die je krijgt aangereikt.

Voordeel van onze grote organisatie is dat je terecht kan bij collega’s en er niet alleen voor staat. Ook hebben we een stevig uitgebouwde ondersteunende dienst die je ondersteunt op vlak van onderwijs, personeel, financiën, schoonmaak, pedagogische en technische ICT, onderhoud van gebouw, marketing en communicatie, juridisch, …

"Wat bij Stedelijk Onderwijs echt anders is dan in andere onderwijsorganisaties is de ondersteuning; er zijn heel veel mensen die makkelijk bereikbaar zijn en die meedenken. Ik denk aan patrimonium (voor renovaties maar ook allerhande kleine klusjes), een ICT-dienst, er is een HR-dienst (zacht en hard), er zijn de netwerkdirecteurs die de schooldirecteurs ondersteunen,… Dit maakt onze job een stuk draaglijker."

Ann Michielsens, directeur De Leerexpert Schotensesteenweg 

Afbeelding
kinderen bij elkaar in de gang