Heb je ervaring met leidinggeven en wil je jouw ervaring graag inzetten in een school, academie of centrum? Hieronder vind je informatie over leidinggeven binnen een stedelijke school, over diplomavereisten, salaris en anciënniteit,… Binnen onderwijs zijn er verschillende leidinggevende rollen waarin je aan de slag kan: directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur coördinator (TAC), coördinator CLB…

Is ervaring in onderwijs vereist?  

Ervaring in onderwijs is geen vereiste maar wel een meerwaarde. Wat ook kan, is dat je ervaring hebt in een vergelijkbare sector: zorgsector, sociaal-culturele sector, vormingsorganisatie, people-management, … en van hieruit affiniteit hebt met de doelgroep en de context van een school, academie of centrum.

Heb je ervaring in een heel andere sector en geen affiniteit met onderwijs dan raden we je aan om eerst ervaring op te doen als lesgever.

"Ik had zo’n 14 jaar ervaring in HR (HR business partner, organisaties begeleiden in leiderschap, veranderingsmanagement, teambegeleiding,..) dus ik heb mij eerst daar vooral op gefocust en een zeer competent beleidsteam naast mij gezet om in te zetten op het pedagogisch-didactische."

Petra Lebeau, directeur basisschool De Evenaar 

Afbeelding
kinderen rond een wereldbol

Met welk diploma kom je in aanmerking?

Voor de meeste leidinggevende rollen in onderwijs heb je minstens een bachelor diploma nodig én een bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB).

Of je met jouw diploma in aanmerking komt voor een ambt van directeur, adjunct-directeur, TAC, … hangt af van het onderwijsniveau (basisonderwijs, buitengewoon onderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en CLB). Selecteer op de site Bekwaamheidsbewijzen het onderwijsniveau dat je interesseert en selecteer bij Van ambt naar diploma het ambt waar je interesse in hebt. Je kan ook klikken op lijst met ambten om een overzicht te krijgen.

Afbeelding
site bekwaamheidsbewijzen

Vervolgens zie je de diploma’s die vereist zijn voor dit ambt en welke salarisschaal hieraan gekoppeld is. De diploma’s met AND ervoor heb je minstens nodig, anders kunnen we jou niet aanstellen in het ambt. Voor bv. directeur basisonderwijs zijn dit de diplomavereisten:

Afbeelding
ambt directeur bekwaamheidsbewijzen

Heb je geen bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)? Dan kan je starten bij ons met de afspraak dat je binnen 2 jaar je BPB behaald.

Meer info over het behalen van een BPB vind je hier.

Salaris

Je salaris hangt af van je bekwaamheidsbewijs (= diploma(’s)) én je ervaring.

Bekwaamheidsbewijs

Je bekwaamheidsbewijs bepaalt je salarisschaal. Selecteer op de site Bekwaamheidsbewijzen het onderwijsniveau dat je interesseert en selecteer bij Van ambt naar diploma het ambt waar je interesse in hebt. In de laatste kolom zie je de salarisschaal staan, bijvoorbeeld voor directeur basisonderwijs kan je betaald worden volgens salarisschaal 879 en 148, afhankelijk van je bekwaamheidsbewijs/diploma(‘s).

Afbeelding
salarisschaal ambt

Klik op de salarisschaal om de bedragen te zien. De kolom Maandsalaris toont het geïndexeerd brutomaandsalaris. Alle salarisschalen vind je terug op de site salarisschalen.

"Hoewel ik 11 jaar als docent had lesgegeven aan KdG was het toch een hele klus om mijn bekwaamheidsbewijs in orde te krijgen. Ik heb een lerarenopleiding gevolgd in EVC-procedure (erkennen van verworven competenties) en stage gelopen in een OKAN-school terwijl ik al als schoolleider aan de slag was. Dit gaf wel wat onduidelijkheid en onzekerheid qua verloning."

Katrien Vermeire, directeur stedelijke secundaire school Kozi

Afbeelding
kinderen lezen boeken

Ervaring

  • Ervaring in privé als werknemer of als zelfstandige

Maak je de overstap naar het leerplichtonderwijs (= basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs) of het volwassenenonderwijs, dan kan je tot 10 jaar anciënniteit meenemen (zie hier voor meer info).

Start je in het deeltijds kunstonderwijs of Stedelijk CLB, dan kan je geen nuttige ervaring inbrengen vanuit de privésector.

  • Ervaring in een openbare dienst

Heb je gewerkt voor een overheid (zoals een OCMW, stadsbestuur of parlement)? Of was je in dienst bij een vzw waar de openbare overheid een overwegend aandeel heeft in de oprichting ervan? Of een vzw waarin de overheid de bijzondere leiding heeft? Dan kunnen deze diensten meetellen voor je geldelijke anciënniteit. Hiervoor geldt geen maximum van aantal jaren die je kan inbrengen en dit geldt voor alle ambten. Meer info vind je hier.