Binnen Stedelijk Onderwijs staat niemand er alleen voor. We beseffen dat zij-instromers grote beslissingen moeten nemen louter gebaseerd op het vermoeden dat ze graag voor de klas zouden staan. Daarom willen we mensen die overwegen zij-instromer te worden, ondersteunen in hun keuzeproces.