Stedelijk Onderwijs is partner in het Interreg VIaanderen-Nederland-project LERAAR+. Samen met onze partners ontwikkelen we een toolkit die de loopbaan- en groeikansen voor onderwijsprofessionals aantrekkelijker moet maken. De toolkit zal wetenschappelijk onderbouwd worden en moet tegemoet komen aan de concrete noden en uitdagingen van het onderwijsveld. Het project loopt van 1 januari 2024 tot 30 juni 2026.

Toolkit

De toolkit en bijhorende training worden ontwikkeld in co-creatie tussen onderzoeks- en onderwijspartners.

De focus ligt op drie kernthema’s:

  • het aantrekkelijk maken van de werkgever in de school
  • op maat gemaakte loopbaankansen
  • het ondersteunen van professioneel leren

Dit moet uiteindelijk resulteren in bruikbare handvaten om aantrekkelijke loopbaan- en groeikansen te creëren voor onderwijsprofessionals, zodat meer mensen doelbewust kiezen voor een job in het onderwijs én ook aan de slag blijven.

leraar+villacresco

Partners

Partners zijn Karel de Grote Hogeschool (Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs), Fontys Hogeschool (Kenniscentra YES en LLO), Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, ATO-Scholenkring en scholengroep 2College. 

Meer info over LERAAR+ en projectupdates kan je terugvinden op onze projectpagina.

logoleraarplus