Waardegedreven organisatie

Het DNA van Stedelijk Onderwijs zit in 5 kernwaarden: vertrouwen, deskundigheid, betrokkenheid, openheid en inspiratie. Deze waarden vormen de verbinding tussen de verschillende medewerkers van Stedelijk Onderwijs. Ze vormen de basis van hoe we omgaan met elkaar en waar we voor staan.

Vertrouwen

Bij ons vertrekt alles vanuit vertrouwen: in onze leerlingen, in elkaar, in onze aanpak, in de toekomst. Vertrouwen krijgen én geven maakt mensen sterker. We stimuleren dat. Want zo kan iedereen zichzelf zijn. Zo groeit iedereen. Werken in vertrouwen betekent ook elkaar ruimte geven. Durven loslaten binnen een kader. We maken duidelijke afspraken en volgen ze ook op.

Deskundigheid 

We zijn competente medewerkers en kennen ons vak. We staan garant voor kwaliteit in de klas. Levenslang leren is ons motto. Professionaliseren doen we niet alleen voor onszelf, maar even goed voor het team en de leerling. Leren doen we ook van elkaar. We delen onze kennis én successen. Want samen als team maken we echt het verschil.  

Betrokkenheid

Betrokkenheid is de sleutel tot beter leren. We kiezen ervoor om samen school te maken. Iedereen draagt daaraan bij: ouders, leerlingen en medewerkers. Elke medewerker voelt zich eigenaar van de job. Die betrokkenheid gaat bij ons verder dan de schoolpoort. We voelen ons ook verbonden met de samenleving en de stad. We geven ze mee vorm. En dát geven we ook door aan onze leerlingen.  

Openheid

We zijn open in elke betekenis van het woord: open minded, toegankelijk, flexibel en transparant. Een welgemeende welkom of een waarderende schouderklop behoren tot onze dagelijkse omgang. We staan open voor elkaars mening en eigenheid. We gaan respectvol in dialoog. We geven elkaar zoveel mogelijk feedback. Die is eerlijk en opbouwend. Feedback geven en krijgen vraagt moed. Daar kunnen we van groeien.   

Inspiratie

We durven dingen in vraag stellen. Er anders naar kijken. We brengen de wereld binnen en laten ons inspireren. Creativiteit stimuleren we. Want het brengt ons vooruit. En dat is wat we willen bereiken: een toekomstperspectief voor iedereen. We willen mensen vleugels geven. We stimuleren onze medewerkers en leerlingen om persoonlijk leiderschap op te nemen. Om verder te kijken dan de eigen taken en om samen oplossingen te zoeken. Zo leren we van elkaar. Meer nog: we inspireren elkaar.