De meeste leerlingen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs worden met de bus opgehaald en terug thuisgebracht. Raf is begeleider op één van onze schoolbussen.  

“Ik haal veel voldoening uit mijn werk omdat ik iets kan betekenen voor jongeren”. Nuttig en nodig, zo kijkt Raf naar zijn job als schoolbusbegeleider bij Stedelijk Onderwijs.  

Busbegeleiders werken in een onderbroken regime: ze zijn ’s ochtends een 2-tal uren op pad en ’s namiddags doen ze dat nog eens. Voor Raf is dit werkritme ideaal, hij is ook muzikant en kan zo beide jobs beter combineren.  

Elkaar respecteren 

De meeste leerlingen die schoollopen in het buitengewoon onderwijs worden met de bus opgehaald en terug thuisgebracht. Elke bus heeft naast een chauffeur een (vaste) begeleider. Raf begeleidt al enkele jaren de busronde naar De Leerexpert in Brasschaat. “Na een tijdje ken je de leerlingen en kennen zij mij. Ik maak altijd duidelijke afspraken met hen zodat de rit comfortabel kan verlopen voor iedereen. Structuur is belangrijk. Ik probeer zelf een voorbeeld te zijn en blijf steeds rustig en kalm. Na een tijd loont dat: de leerlingen mogen nu zelfs bij goed gedrag hun smartphone gebruiken (met oortjes weliswaar).”    

Slaperig  

’s Ochtends verloopt de begeleiding vrij rustig, de meeste leerlingen slapen nog half. Tijdens de terugrit zit er meer pit in de bus. “De kunst is waakzaam zijn en tegelijk zorg bieden. Ik geloof nogal fel in het principe van de ‘nieuwe autoriteit’, waar je als busbegeleider samen met ouders, leraren en jongeren een ondersteunend netwerk vormt en in verbinding blijft. Ook ik sta er niet alleen voor. Bij conflicten tijdens een busrit bespreek ik dat met de leerkrachten en de buscoördinator. Dan bepalen we samen een aanpak.”    

Opvoeder 

“Ik ben een opvoeder in hart en nieren. Ik vind deze job een perfecte leerschool voor jonge orthopedagogen. Je leert nergens zo snel het vak als op een speelplaats of in een bus.  

Er wordt sowieso een opleiding voorzien als je start bij ons. Het is een uitdaging, maar zo fijn en relevant.”  

jb_so_rafstroobants_lr-2